TASTEN, TOMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 662
Datum beviljat 10.04.2011