SÖDERSTRÖM, LAURI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 661
Datum beviljat 10.04.2011