PEUHKURI, JOONAS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 660
Datum beviljat 27.10.2012