OLBERT, HARRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 658
Datum beviljat 10.04.2011