NIEMIKORPI, TOMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 656
Datum beviljat 10.04.2011