ICKE UTDELAT, EJ MYÖNNETTY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 655