LAITINEN, TEIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 654
Datum beviljat 10.04.2011