LAAKSO, JANI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 653
Datum beviljat 27.10.2012