OJANEN, AKU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 659
Datum beviljat 27.10.2012