HÖRHAMMAR, ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 652
Datum beviljat 10.04.2011