HÖLTTÖ, JANNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 651
Datum beviljat 10.04.2011