HÄNNINEN, ATTE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 650
Datum beviljat 10.04.2011