HYTTINEN, JARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 649
Datum beviljat 10.04.2011