HUBER, CHRISTOFFER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 648
Datum beviljat 10.04.2011