HAUSKA, JANNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 647
Datum beviljat 10.04.2011