BERNER, KASIMIR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 645
Datum beviljat 10.04.2011