WILÉN, HENRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 644
Datum beviljat 13.10.2007