VIITANEN, PIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 643
Datum beviljat 13.10.2007