VALTONEN, ARVO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 642
Datum beviljat 13.10.2007