VAINIKKA, MIKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 640
Datum beviljat 13.10.2007