TRAP-PETERSEN, CHRISTEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 639
Datum beviljat 13.10.2007