SÖDERSTRÖM, BERTEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 638
Datum beviljat 13.10.2007