SUOMINEN, PAULI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 637
Datum beviljat 13.10.2007