SUNDBERG, KAJ-ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 636
Datum beviljat 13.10.2007