SJÖSTEDT, VESA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 635
Datum beviljat 13.10.2007