SJÖBLOM, SOLVEIG

Förtjänsttecken Brons
Nummer 633
Datum beviljat 13.10.2007