SAXBERG, JOHN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 632
Datum beviljat 13.10.2007