SARELIN, OLIVER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 631
Datum beviljat 13.10.2007