RIIHINEN, JARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 629
Datum beviljat 13.10.2007