RAILO, TOMMI-KALLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 626
Datum beviljat 13.10.2007