PILVOLA, PANU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 625
Datum beviljat 13.10.2007