PETH, BJARNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 624
Datum beviljat 13.10.2007