NYBÄCK, ANDERS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 623
Datum beviljat 13.10.2007