NIEMISTÖ, RAIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 622
Datum beviljat 13.10.2007