NIEMISTÖ, KIMMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 621
Datum beviljat 13.10.2007