MURTO, MIKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 619
Datum beviljat 13.10.2007