MONTELL, AGNETA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 618
Datum beviljat 13.10.2007