MONNBERG, TOVE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 617
Datum beviljat 13.10.2007