MONNBERG, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 616
Datum beviljat 13.10.2007