LUNDELL, JAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 615
Datum beviljat 13.10.2007