LINDQUIST, EDGAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 614
Datum beviljat 13.10.2007