LINDELL, PELLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 613
Datum beviljat 13.10.2007