LEHTONEN, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 612
Datum beviljat 13.10.2007