LAVI, TOMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 611
Datum beviljat 13.10.2007