KUMELA, TERO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 609
Datum beviljat 13.10.2007