KUITUNEN, SAMU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 608
Datum beviljat 13.10.2007