KUHTA, KIMMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 607
Datum beviljat 13.10.2007