KOPONEN, JANNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 606
Datum beviljat 13.10.2007