KALTALA, MIKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 605
Datum beviljat 13.10.2007