JURVAINEN, ILKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 604
Datum beviljat 13.10.2007